ปากกาน่ารัก

ปากกาเข็มฉีดยาน่ารัก
ขายปลีกและขายส่งเข็มฉีดยาน่ารักราคาถูก

1-99 ด้าม ราคาด้ามละ 10.00 บาท (ราคาขายปลีกโดยทั่วไป 15 - 19 บาท )
100 ด้ามขึ้นไป ราคาด้ามละ 8.00 บาท ( ราคาขายส่งโดยทั่วไป 12 บาท )


ค่าส่งคิดตามน้ำหนักจริง
ติดต่อ jracha@hotmail.com Tel : 089-082-5219


ปากกาเข็มฉีดยาน่ารักราคาถูกปากกาที่ระลึก1
ปากกาเข็มฉีดยา2
ปากกาเข็มฉีดยา3
ปากกาเข็มฉีดยา4
ปากกาเข็มฉีดยา5
ปากกาเข็มฉีดยา6
line
line

comment

Only the blog author may view the comment.

Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.
line
line

line
Profile

Welcome to BUNBOUGU 999

Author:Welcome to BUNBOUGU 999
ชื่อรชาค่ะ ทำงานด้านภาษาอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆรักการเขียนการอ่าน

line
Latest journals
line
Latest comments
line
Latest trackbacks
line
Monthly archive
line
Category
line
Search form
line
Display RSS link.
line
Link
line
Friend request form

Want to be friends with this user.

line
sub_line