การสั่งซื้อและค่าส่ง

วิธีสั่งซื้อ
1. สั่งซื้อทาง E-mail : jracha@hotmail.com หรือทางโทรศัพท์ 089-082-5219
2. ยืนยันการสั่งซื้อ : รชาจะตรวจสอบสินค้าและแจ้งกลับ
3. ชำระเงินโอนเข้าบัญชี : แจ้งทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์
4. ส่งของทางไปรษณีย์

ค่าส่ง
ตามจริงตามอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทไปรษณีย์ไทย

ค่าส่งเครื่องเขียน

ค่าส่งพัสดุธรรมดา กิโลแรก 20 บาท กิโลต่อไปกิโลละ 15 บาท
line
line

comment

Only the blog author may view the comment.

line
line

line
Profile

Welcome to BUNBOUGU 999

Author:Welcome to BUNBOUGU 999
ชื่อรชาค่ะ ทำงานด้านภาษาอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆรักการเขียนการอ่าน

line
Latest journals
line
Latest comments
line
Latest trackbacks
line
Monthly archive
line
Category
line
Search form
line
Display RSS link.
line
Link
line
Friend request form

Want to be friends with this user.

line
sub_line